MENTORA

aquí seguim estudiant

Al llarg de la nostra vida, tots i totes coneixem persones sense les quals avui no seríem qui som. Persones que ens han acompanyat quan havíem de prendre decisions, que eren presents en moments clau i ens han ajudat a superar obstacles i a millorar.

A Catalunya, un de cada sis joves abandona l’institut abans d’acabar els estudis postobligatoris. Milers de joves que, amb més acompanyament en moments de presa de decisions, haurien pogut continuar estudiant.

Mentora ofereix la possibilitat de comptar amb una d’aquestes persones decisives.
Perquè més i més alumnes diguin

#AquíSeguimEstudiant!

A Catalunya, un de cada sis alumnes abandona l’institut abans d’acabar els estudis postobligatoris. Milers d’adolescents que, amb més acompanyament, haurien pogut continuar estudiant.

Aspirem a que cada jove, independentment de les seves condicions de partida, tingui un recorregut educatiu d’èxit, i ho volem fer gràcies al suport extraordinari, en els moments de presa de decisions, de referents que els acompanyin.

Mentora ofereix la possibilitat de comptar amb una d’aquestes persones decisives.
Perquè més i més alumnes diguin

#AquíSeguimEstudiant!