Punts Mentora

Els equips que impulsen el programa arreu de Catalunya estan constituïts per professionals d’entitats, ajuntaments i centres educatius.