Fes voluntariat

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ

bullet_groc_llista_criteris

Em considero una persona empàtica, pacient i entusiasta.

bullet_groc_llista_criteris

M’han dit més d’una vegada que sé escoltar!

bullet_groc_llista_criteris

Tinc disponibilitat de forma estable un cop a la setmana.

bullet_groc_llista_criteris

Tinc ganes de compartir les meves idees, temps i contactes amb un o una adolescent.

bullet_groc_llista_criteris

Soc una persona apassionada per la justícia social i l’equitat educativa.

bullet_groc_llista_criteris

Estic obert/a a a formar-me i aprendre coses noves.

Si encaixes en tots aquests criteris, t’animem a participar al voluntariat Mentora!

PROCÉS DE VOLUNTARIAT

Consulta les FAQs!

Que siguis referent d’un/a adolescent, amb responsabilitat i respecte pel seu moment vital. Que et trobis amb ell o ella un cop per setmana en sessions de durada d’una hora i mitja on fareu activitats i tindreu converses que li permetin treballar envers a una presa de decisions conscient sobre el seu futur. Que l’acompanyis en un moment de transició educativa que pot presentar reptes.

Que siguis referent d’un/a adolescent, amb responsabilitat i respecte pel seu moment vital. Que et trobis amb ell o ella un cop per setmana en sessions de durada d’una hora i mitja on fareu activitats i tindreu converses que li permetin treballar envers a una presa de decisions conscient sobre el seu futur. Que l’acompanyis en un moment de transició educativa que pot presentar reptes.

És clar que sí! Totes les persones mentores rebeu una formació i materials de suport que us han de permetre poder fer la vostra tasca amb tranquil·litat, eficàcia i seguretat. A més, comptareu amb el seguiment d’un equip professional que us ajudarà a aclarir dubtes i enriquir les vostres sessions de mentoria. També tindreu contacte amb altres persones mentores per poder intercanviar idees i inquietuds.

Per fer aquest voluntariat cal poder assegurar un compromís estable almenys fins al final del curs acadèmic, fer les formacions requerides i respondre als requeriments de seguiment i rendiment de comptes per part de l’equip tècnic. A banda, caldrà que seguiu les normes i compromisos que signeu en incorporar-vos. No hi ha requisits específics en quant a la vostra formació acadèmica o experiència prèvia.

El paper de les persones voluntàries és diferent al de les professionals que tenen, també, la missió d’orientar i acompanyar adolescents per prevenir l’abandonament escolar prematur. La virtut de la mentoria amb voluntariat és que complementa allò que ja es fa des dels equips especialitzats i les famílies. Per això, us coordinareu i tindreu el seguiment d’un equip tècnic que us donarà orientacions, basades en el coneixement previ que tinguin del noi o noia i en la seva expertesa. Tanmateix, la relació que vosaltres genereu amb l’adolescent mentorat/da és informal i personalitzada, i les vostres funcions no són especialitzades com les d’una persona orientadora, tutora, terapeuta, docent, entre d’altres.

Per descomptat! No només és el vostre dret sinó que és un requisit imprescindible per fer aquest voluntariat.

Has de poder, almenys:

  • Seguir la formació obligatòria.
  • Complir amb els requisits documentals (inscripció al voluntariat, lectura i signatura de protocols, certificat d’antecedents de delictes sexuals).
  • Respondre a les comunicacions amb el teu referent tècnic i omplir els documents de seguiment.
  • Participar de forma responsable a totes les sessions de mentoria setmanals d’una hora i mitja i complir les normes del programa.
  • Quan s’acabi el curs, tancar i acomiadar-te adequadament, fent una valoració amb la teva parella de mentoria i complimentant plegats els qüestionaris d’avaluació.

Fer de mentor o mentora és un procés molt intens i gratificant. Normalment guanyaràs un gran aprenentatge sobre altres realitats, tu mateix/a i les teves qualitats, competències de comunicació i relació,… i la satisfacció de contribuir a una causa molt important per una societat més justa i cohesionada.
Totes les persones que ho requeriu rebreu un certificat de formació i voluntariat que, en alguns casos, us pot servir per convalidar crèdits de lliure elecció als vostres estudis.

Als diferents punts Mentora de Catalunya. Consulta aquí quins són els punts on actualment estem actuant.

Són nois i noies entre 14 i 18 anys a qui s’ha proposat, des dels seus referents educatius (de l’institut, de l’equip de serveis socials, d’una entitat socioeducativa…) que participin al programa i han acceptat. De la mateixa manera, les seves famílies han autoritzat que ho facin.
Tenen perfils molt diversos, però tenen en comú que encara estan estudiant i, amb una petita empenta, podran afrontar el final de l’ESO i la transició cap a la postobligatòria amb més seguretat i tranquil·litat.

Mentora es basa en una idea d’equitat educativa: que l’abandonament escolar és una xacra que hem de superar per garantir el dret a l’educació i per una societat més justa, cohesionada i rica. També que tota la societat pot contribuir a assegurar itineraris educatius d’èxit per tots els nois i noies.
El sistema educatiu ha d’incloure tot l’alumnat, almenys fins acabar la secundària superior, i per això cal donar suports extraordinaris a aquell alumnat amb major risc d’abandonar els estudis.
Partim d’un enfoc metodològic que cerca l’emancipació i no l’assistencialisme dels nois i noies, on són els mateixos adolescents que tracen el seu camí cap a la postobligatòria i la persona mentora només els acompanya en el camí, contribuint al seu accés a la informació, procés de reflexió i presa de decisions.