Què és Mentora?

PROGRAMA

És una iniciativa que vol contribuir a que tot l’alumnat català finalitzi els estudis postobligatoris. Per fer-ho, proposem que cada jove que ho necessiti tingui un referent, un mentor o mentora que l’acompanyi en la transició entre l’ESO i la secundària superior. Proposem fer-ho amb mentoria perquè sabem que és una metodologia que funciona i que fa que tota la societat s’impliqui en l’èxit educatiu.

OBJECTIUS I FUNCIONAMENT

Emparellem alumnat de 3r i 4t d’ESO amb una persona mentora amb qui fan sessions individuals setmanals d’1’5 hores de caràcter informal i personalitzat. En aquestes sessions es fan activitats i es promouen converses sobre les seves vocacions i aspiracions, que permetin als nois i noies informar-se, reflexionar i prendre decisions, alhora que poden posar en pràctica habilitats bàsiques per l’èxit educatiu (comunicació, resolució de problemes, organització, pensament crític…). Les parelles de mentoria tenen seguiment professional per part d’equips que estaran coordinats amb els referents educatius dels alumnes (equips docents, d’orientació, de serveis socials…) per dur a terme una acció coherent i efectiva.

QUI SOM?

A Mentora som entitats, ajuntaments i instituts compromesos amb la lluita contra l’abandonament escolar prematur que, localment lideren aquesta iniciativa promoguda per la Fundació Jaume Bofill.

Aquests equips estan constituïts per professionals de l’àmbit social, juvenil i educatiu d’arreu del territori català. Si vols impulsar Mentora consulta aquest apartat.

En aquest MAPA podeu veure els punts locals on actualment hi ha punts Mentora.

VULL MÉS INFORMACIÓ
fundaciobofill.cat/mentora
Llista de vídeos
del programa Mentora

VULL MÉS INFORMACIÓ
fundaciobofill.cat/mentora
Llista de vídeos
del programa Mentora

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

uoc
tecnocampus
dec-lleida
voluntaris-2000
museu-arqueologia-girona

EQUIPS IMPULSORS:

aj-martorell
palafrugell
consell-baix-ebre
reintegra